Khóa học B2 xe Toyota Vios 2020 trong tuần (T2-T6)

17.000.000 

Học phí có thể chi ra 3 lần đóng như sau:

  • Lần 1: Đóng trước 10 triệu.
  • Lần 2: Buổi đi học đầu tiên, bổ sung 4,5 triệu (Buổi này có thể đi học ngay, hoặc kẹt tiền có thể để khi nào đủ rồi đi học vẫn ok nha).
  • Lần 3: Ngày thi tốt nghiệp tại Trường, bổ sung 1 triệu còn lại.
Danh mục: