Khóa học B2 xe Toyota Vios 2020 cuối tuần (T7-CN)

18.000.000 

Học phí có thể chi ra 3 lần đóng như sau:

  • Lần 1: Đóng trước 10 triệu.
  • Lần 2: Buổi đi học đầu tiên, bổ sung 6 triệu (Buổi này có thể đi học ngay, hoặc kẹt tiền có thể để khi nào đủ rồi đi học vẫn ok nha).
  • Lần 3: Ngày thi tốt nghiệp tại Trường, bổ sung 1 triệu còn lại.
Danh mục: