Khóa học B1 xe Toyota Vios 2021 trong tuần (T2-T6)

17.700.000 

Học phí có thể chi ra 3 lần đóng như sau:

  • Lần 1: Đóng trước 10 triệu.
  • Lần 2: Buổi đi học đầu tiên, bổ sung 5 triệu (Buổi này có thể đi học ngay, hoặc kẹt tiền có thể để khi nào đủ rồi đi học vẫn ok nha).
  • Lần 3: Ngày thi tốt nghiệp tại Trường, bổ sung 1 triệu còn lại.