LỊCH THI LÁI XE cấp tốc
B1 tháng 1- B2 tháng 1
Gọi Ngay Hotline 0948.596.703

Bổ Túc Tay Lái Đi Tỉnh cho HV chưa có bằng

Bảng giá đào tạo lái xe ô tô Tải hạng C

- Bảng báo giá chi tiết chương trình đào tạo lái xe ô tô Tải hạng C tại Trung Tâm Cửu Long.
- Yêu cầu sức khoẻ tốt và phải đủ 18 tuổi trở lên.
Hồ sơ đăng ký bao gồm: 10 ảnh thẻ 3x4 nền xanh và 1 CMND phô tô (Không cần công chứng)

Tư vấn và nhận hồ sơ: 0948.596.703 (Thầy Hiếu)

Bảng giá đào tạo lái xe ô tô Tải hạng C
Bảng giá đào tạo lái xe ô tô Tải hạng C