Lịch Thi Lái Xe
B1 tháng 3- B2 tháng 3

Bổ túc Số Sàn:
Lanos: 160.000 đ/giờ Aveo, Gentra (Xe VIP): 180.000 đ/giờ - 10h còn 1.700.000 VNĐ
Lưu Ý: Thứ 7, CN, tăng 20.000 đ/giờ

Bổ túc Tự Động: (không phụ phí cuối tuần)
Vios: 240.000 VNĐ/giờ. Đăng ký 10 giờ Giảm còn2.300.000 VNĐ/10 giờ.

Đổi Bằng Quốc Tế IAA đi được 200 nước giá rẻ

Biển thông báo đường lánh nạn

Biển G19 được cắm để chỉ dẫn đường lánh nạn tại các đoạn đường dốc xuống có độ dốc lớn.

Biển này cùng với biển số 502 “Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu” được cắm cùng với biển số 219 “Dốc xuống nguy hiểm tại đỉnh dốc, chỗ bắt đầu khu vực nguy hiểm và tại lối vào của đường lánh nạn. Tùy thuộc vào chiều dài đoạn dốc, biển có thể được cắm lặp lại cùng với biển chỉ khoảng cách.

Biển G19 có hình chữ nhật biểu thị khu vực lánh nạn có kích thước 18x32cm.

Đặt biển số 502 "Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu" để thông báo khoảng cách thực tế từ vị trí đặt biển đến đối tượng báo hiệu ở phía trước. Biển này được đặt bên dưới biển G19 hoặc các loại biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển hiệu lệnh và chỉ dẫn, trong trường hợp vị trí đặt các biển báo đó khác với quy định chung.

Biển 502 có nền biển màu trắng, viền đen rộng 1cm, chữ số màu đen. Con số trên biển ghi theo đơn vị mét (m) và lấy chẵn đến hàng chục mét.

Đặt biển số 219 "Dốc xuống nguy hiểm" để báo trước sắp tới đoạn đường xuống dốc nguy hiểm. Con số ghi trong biển chỉ độ dốc thực tế tính bằng %. Chiều dài của đoạn dốc được chỉ dẫn bằng biển số 501 "Phạm vi tác dụng của biển" đặt bên dưới biển chính.

Những vị trí xuống dốc nguy hiểm gồm: độ dốc 6% và chiều dài dốc trên 600m; độ dốc 10% và chiều dài dốc trên 140m; độ dốc 15% và chiều dài dốc trên 60m.

Người lái các phương tiện phải lựa chọn phương thức chạy xe cho phù hợp để xe xuống dốc một cách thuận lợi, an toàn.

Biển 219 nền dốc mầu đen chiếm 1/2 mặt biển.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ