LỊCH THI LÁI XE cấp tốc
B1 tháng 11 - B2 tháng 11
Gọi Ngay Hotline 0948.596.703

Bổ Túc Tay Lái Đi Tỉnh cho HV chưa có bằng

HỌC LUẬT LÁI XE Ô TÔ QUA VIDEO


Học luật lái xe ô tô thông qua Video trọn bộ, bao gồm các loại biển báo như: biển báo cấm, biển báo hiệu lệnh, biển báo nguy hiểm, biển báo chỉ dẫn, biển báo phụ, biển báo vạch kẻ đường.

Học luật lái xe ô tô - Biển báo Cấm

Biển báo cấm có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen. 

Tác dụng: Biển báo cấm để biểu thị các đều cấm, người sử dụng đường phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo.

Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm. Người sử dụng đường phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo. Biển báo cấm gồm 39 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 139.