Lịch Thi Lái Xe

B1 tháng 4 - B2 tháng 6


Bổ túc Số Sàn:

Aveo 2014: 180.000 đ/giờ - Xe Vios 2020 (Xe VIP): 200.000 đ/giờ


Bổ túc Tự Động:

Vios 2019: 240.000 VNĐ/giờ.


Đăng ký 10 giờ bổ túc số sàn và tự động Giảm ngay 100k


Đổi Bằng Quốc Tế IAA đi được 200 nước giá rẻHỌC LUẬT LÁI XE B2,C: BIỂN BÁO HIỆU LỆNH


Biển báo hiệu lệnh có dạng hình tròn, nền xanh, hình vẽ màu trắng.
Tác dụng: Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh cho người sử dụng đường phải thi hành.

Biển hiệu lệnh gồm 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 301 đến biển số 309

Biển báo hiệu lệnh
Biển báo hiệu lệnh


Biển báo hiệu lệnh (phần 1)


Số hiệu biển báo: 301a
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được đi thẳng.

Biển báo hiệu lệnh
Hướng đi phải theo

Số hiệu biển báo: 301b
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được rẽ phải.Biển báo hiệu lệnh
Hướng đi phải theo

Số hiệu biển báo: 301c
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được rẽ trái.


Biển báo hiệu lệnh
Hướng đi phải theo

Số hiệu biển báo: 301d
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được rẽ phải.Biển báo hiệu lệnh
Thêm chú thích

Số hiệu biển báo: 301e
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được rẽ trái.Biển báo hiệu lệnh
Hướng đi phải theo

Số hiệu biển báo: 301f
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được đi thẳng và rẽ phải.Biển báo hiệu lệnh
Hướng đi phải theo
Số hiệu biển báo: 301h
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được đi thẳng và rẽ trái.Biển báo hiệu lệnh
Hướng đi phải theo

Số hiệu biển báo: 301i
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được rẽ trái và rẽ phải.Biển báo hiệu lệnh
Hướng đi phải theo

Số hiệu biển báo: 302a
Tên biển báo: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật
Chi tiết: Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi để qua một chướng ngại vật. Biển được đặt trước chướng ngại vật và tùy theo hướng đi vòng sang phải hay sang trái mà lựa chọn theo kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi vòng chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.Biển báo hiệu lệnh
Hướng đi phải theo

Số hiệu biển báo: 302b
Tên biển báo: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật
Chi tiết: Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi để qua một chướng ngại vật. Biển được đặt trước chướng ngại vật và tùy theo hướng đi vòng sang phải hay sang trái mà lựa chọn theo kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi vòng chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.Biển báo hiệu lệnh
Hướng phải đi vòng chướng ngại vật

Biển báo hiệu lệnh (phần 2)Số hiệu biển báo: 303
Tên biển báo: Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến
Chi tiết: Báo cho các loại xe (cơ giới và thô sơ) phải chạy vòng theo đảo an toàn ở các ngã ba, ngã tư. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe muốn chuyển hướng phải chạy vòng theo, đảo an toàn theo hướng mũi tên chỉ.Biển báo hiệu lệnh
Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến

Số hiệu biển báo: 304
Tên biển báo: Đường dành cho xe thô sơ
Chi tiết: Báo đường dành cho xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải dùng đường dành riêng này để đi. Cấm các xe cơ giới kể cả xe gắn máy, các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho xe thô sơ và người đi bộ.Biển báo hiệu lệnh
Đường dành cho xe thô sơ

Số hiệu biển báo: 305
Tên biển báo: Đường dành cho người đi bộ
Chi tiết: Báo đường dành cho người đi bộ. Các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định không được phép đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người đi bộ. Biển báo hiệu lệnh
Đường dành cho người đi bộ

Số hiệu biển báo: 306
Tên biển báo: Tốc độ tối thiểu cho phép
Chi tiết: Báo tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ nhỏ hơn trị số ghi trên biển. Các loại xe do sự chế tạo có tốc độ tối đa không đạt tốc độ tối thiểu đã ghi không được phép đi vào đường này. Trị số ghi trên biển chỉ tốc độ tối thiểu cho phép tính bằng km/h.Biển báo hiệu lệnh
Tốc độ tối thiểu cho phép

Số hiệu biển báo: 307
Tên biển báo: Hết hạn chế tốc độ tối thiểu
Chi tiết: Báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối thiểu. Biển có giá trị báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số 306 hết tác dụng, kể từ biển này các loại xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở các xe khác.Biển báo hiệu lệnh
Hết hạn chế tốc độ tối thiểu

Số hiệu biển báo: 308a
Tên biển báo: Tuyến đường cầu vượt cắt qua
Chi tiết: Biểu thị tại cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái. Biển đặt tại vị trí thích hợp ngay trước khi vào đường rẽ trái hoặc qua cầu vượt.Biển báo hiệu lệnh
Tuyến đường cầu vượt cắt qua

Số hiệu biển báo: 308b
Tên biển báo: Tuyến đường cầu vượt cắt qua
Chi tiết: Biểu thị tại cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ phải. Biển đặt tại vị trí thích hợp ngay trước khi vào đường rẽ phải hoặc qua cầu vượt.Biển báo hiệu lệnh
Tuyến đường cầu vượt cắt qua

Số hiệu biển báo: 309
Tên biển báo: Ấn còi
Chi tiết: Biểu thị xe cộ đi đến chỗ cắm biển đó thì phải ấn còi.Biển báo hiệu lệnh
Ấn còi

Đây là những biển hiệu lệnh người điều khiển gặp khi lái xe trên đường. Người điều khiển phương tiện cần hiểu và chấp hành tốt các biển báo, vạch sơn và luật lệ giao thông.

Chúc các bạn lái xe an toàn!