Lịch Thi Lái Xe

B1 tháng 4 - B2 tháng 6


Bổ túc Số Sàn:

Aveo 2014: 180.000 đ/giờ - Xe Vios 2020 (Xe VIP): 200.000 đ/giờ


Bổ túc Tự Động:

Vios 2019: 240.000 VNĐ/giờ.


Đăng ký 10 giờ bổ túc số sàn và tự động Giảm ngay 100k


Đổi Bằng Quốc Tế IAA đi được 200 nước giá rẻBIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ


Hiện nay biển báo giao thông đường bộ được chia làm 6 nhóm chính, các biển báo này có tác dụng báo hiệu cho hệ thống đường bộ, thường được đặt ở vị trí ven đường, mang thông tin đầy đủ nhất cung cấp cho mọi người tham gia giao thông. Cụ thể như sau:

- Biển báo giao thông
- Biển báo cấm
- Biển báo nguy hiểm
- Biển hiệu lệnh 
- Biển chỉ dẫn
- Biển phụ
- Vạch kẻ đường


Bài viết liên quan:

Biển báo giao thông: Biển báo nguy hiểm


Biển báo nguy hiểm có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen.
Tác dụng: Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra được dùng để báo cho người sử dụng đường, chủ yếu là người lái xe cơ giới biết trước tính chất của sự nguy hiểm trên tuyến đường để phòng ngừa. Khi gặp biển báo nguy hiểm, người lái xe phải giảm tốc độ.

Biển báo nguy hiểm
Biển báo nguy hiểm

Biển báo giao thông: Biển báo cấm


Biển báo cấm có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen.
Tác dụng: Biển báo cấm để biểu thị các đều cấm, người sử dụng đường phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo.

Biển báo cấm


Biển báo giao thông: Biển báo hiệu lệnh


Biển báo hiệu lệnh có dạng hình tròn, nền xanh, hình vẽ màu trắng.
Tác dung: Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh cho người sử dụng đường phải thi hành.


Biển báo hiệu lệnh
Biển báo hiệu lệnh

Biển báo giao thông: Biển báo chỉ dẫn


Biển báo chỉ dẫn có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng.
Tác dụng: Các biển báo chỉ dẫn hướng đi, hoặc những điều cần biết nhằm thông báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần biết, hoặc những điều có ích khác.


Biển báo chỉ dẫn
Biển báo chỉ dẫn

Biển báo giao thông: Biển báo phụ


Biển báo phụ có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen, thường nằm dưới các biển chính để bổ sung làm rõ ý nghĩa các biển chính.
Tác dụng: Biển báo phụ được đặt kết hợp với các biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, hiệu lệnh và chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ sung, hiểu rõ các biển đó.


Biển báo phụ
Biển báo phụ

Biển báo giao thông: Biển báo Vạch kẻ đường


Vạch kẻ đường là một dạng báo hiệu để hướng dẫn, điều khiển giao thông nhằm nâng cao an toàn và khả năng thông xe. Vạch kẻ đường chia làm 2 loại: vạch nằm ngang và vạch nằm đứng.

Biển báo vạch kẻ đường
Biển báo vạch kẻ đường