LỊCH THI LÁI XE cấp tốc
B1 tháng 12 - B2 tháng 12
Gọi Ngay Hotline 0948.596.703

Bổ Túc Tay Lái Đi Tỉnh cho HV chưa có bằng

'Quay đầu xe' và 'rẽ trái' là hai hành vi khác nhau?Người Mỹ sinh ra biển báo mã R3-18 vừa cấm rẽ trái vừa cấm quay đầu, rất dễ hiểu.

Cuộc tranh cãi về biển báo 103c "cấm ôtô rẽ trái" có đồng thời cấm ôtô quay đầu hay không gần như chưa có điểm dừng. Mỗi bên đều có những lý luận của riêng mình.

Tôi tìm được hệ thống biển báo bên Mỹ thì thấy có cái R3-18 cấm rẽ trái và quay đầu như sau:

Biển báo quay đầu xe và rẻ trái

Biển báo quay đầu xe và rẻ trái 

Rất đơn giản, dễ hiểu. Và cũng qua đây để thấy người Mỹ coi rẽ trái và quay đầu là hai hành vi khác nhau. Không có suy luận rằng "quay đầu thì trước tiên phải rẽ trái" như phần lớn lái xe ở Việt Nam.

Với tuy duy sử dụng xe hơi hàng trăm năm và hệ thống giao thông hiện đại bậc nhất thế giới, chúng ta cần phải học hỏi để không xảy ra chuyện suy diễn biển báo như Việt Nam hiện nay.

Nếu không có dòng mô tả "cấm quay đầu" ghi thêm vào 123a, mà sinh ra hẳn một biển mới như thế này thì có phải rõ ràng, mạch lạc hơn hay không?


Theo Đông Nguyễn