LỊCH THI LÁI XE cấp tốc
B1 tháng 11 - B2 tháng 11
Gọi Ngay Hotline 0948.596.703

Bổ Túc Tay Lái Đi Tỉnh cho HV chưa có bằng

Học luật lái xe oto (Bài 3)
Theo như mô hình sau thì xe công an là xe được ưu tiên và đang đi trên đoạn đường ưu tiên nên đi trước, sau đó đến xe tải, vì xe tải cũng đi trên đường ưu tiên, xe oto khách phía bên tay phải không có xe nên được quyền đi trước, kế đó là xe con di chuyển.Bài 1 ; Bài 2 ; Bài 3 ; Bài 4 ; Bài 5 ; Bài 6 ; Bài 7 ; Bài 8 ; Bài 9 ; Bài 10 ;  Bài 11 ; Bài 12 ; 
Bài 13 ; Bài 14 ; Bài 15 ; Bài 16 ; Bài 17 ; Bài 18 ; Bài 19 ; Bài 20 ; Bài 21 ;  Bài 22 ;